Zahvala


Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali pri tem projektu. Še posebej hvala našim družinam, staršem ter vsem bližnjim, ki so nas spodbujali, bili potrpežljivi ter nam pomagali pri izdelavi te raziskovalne naloge.

 

Velika zahvala gre ravnatelju osnovne šole, gospodu Borisu Mlakarju, in županu Občine Sv. Ana, gospodu Silvu Slačku, za podporo in pomoč pri izdelavi naloge. Hvala turističnemu društvu in predsedniku društva, gospodu Feliksu Beriču, družinam Ruhitel, Urbanič, Senekovič, Rožman in vsem ostalim, ki so po naših navodilih in željah pripravili delavnice in aktivnosti, se vključili pri organizaciji preživljanja v naravi ali kakorkoli pomagali pri pripravi naloge.

 

Hvala tudi dijaku 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, Žanu Roli, ki nam je pomagal izdelati in prevesti itinerarij, nam svetoval pri izdelavi turistične ponudbe, kalkulaciji le-te in pri oblikovanju naše naloge.

 

Hvala še profesorici slovenščine Mateji Kramberger za lektoriranje naloge in pregled nemškega itinerarija in profesorici Barbari Pristovnik za pregled povzetka v angleščini. Prav tako se zahvaljujemo profesorju Alešu Milošiču za pripravo spletne strani in ustreznih anket ter gospodu Milanu Roli za pomoč pri izdelavi stojnice in tarč.

 

Aleš Rola nam je posnel delo na terenu, pripravil scenarij in poskrbel za montažo video posnetkov, posnetke delavnic na kmetiji pa nam je priskrbel snemalec Sandi Kolarič.

 

Zahvaljujemo se tudi mentoricama Ani Šnofl in Ireni Rola - Bek, ki sta nas vodili, nam svetovali in nas usmerjali, ter somentorju Žanu Roli.

 

Programa pa ne bi mogli oživiti brez članov folklorne skupine KD Sv. Ana, taborniške- skavtske skupine STEG Slovenske gorice 1 in članov ŠD Sv. Ana.

 

Ne nazadnje pa hvala tudi vsem občankam in občanom, ki so si bili pripravljeni vzeti čas za naša vprašanja in so tako pomagali sooblikovati naš projekt do konca. Vaši podatki so nam bili vodilo in spodbuda pri izdelavi te naloge.

 

 

AVTORJI:

(stojijo iz leve) Mentorica: Ana Šnofl, Tamara Duh, Mojca Šauperl, Larisa Kocbek, Lara Šijanec, Tamara Lovrenčič, Lilija Simonič, (čepita) Matjaž Trinkaus in Denis Ramšak

(vsi učenci 9. b - OŠ Sveta Ana - 2013/2014)